< Tillbaka <
Info om rote

Skälby

Torp

Torpnummer

SR-00-0722

Rote

Skälby

Rotegård 1

Skiälby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Runsiö

Mantal 2

3/4

Socken

Överselö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 692, år 1688 — 694 och from år 1710 — 722.

Rotens sammansättning år 1686:
Skiälby — Bengt Persson 1 Mantal. Huvudrote
Runsiö — Erich Larsson 3/4 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Skiälby — Änkan 1 Mantal. Huvudrote
Runsiö — Olof 3/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållna

Roten anslagen till underofficers lön 1815-07-01 — 1826-08-11

“Af Girista i Thorsund Sochn har till thenna Rote warit Indehlt 1/2 Krono, men finns wed undersökningen i Compagniet år 1728 Roten theraf ingen hielp hafwa.”

Soldater vid detta torp