< Tillbaka <
Info om rote

Mörby

Torp

Torpnummer

SR-00-0721

Rote

Mörby

Rotegård 1

Mörby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Mörby

Mantal 2

1

Socken

Överselö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 682, år 1688 — 684 och from år 1710 — 721.

Rotens sammansättning år 1686:
Mörby — Lars 1 Mantal. Huvudrote
Mörby — Olof 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Mörby — Olof 1 Mantal. Huvudrote
Mörby — Pähr 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Förläning

Af Girista i Thoresundh Sochn har här warit inroterat för 1/2 Crono, men finnes wed undersökningen i Compagniet år 1728 ej i thenna Rote, utan i stället Qwarntorp — Jöns 1/2 mtl. Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Anders MÖRLING
Till Finland och Sveaborg 1789.
>
Anders MÖRMAN
"Avgiven till Uppland, emedan han där förr tagit av Rusthålls ryttare."
>
Anders MÖRMAN
Ankom Pommern från Sverige 1761-10-19. Kommenderades på arbete i Stralsund 1762. GM -74: För liten, får avsked.
>
Anders Wilhelm MARSCH
GM -66: sjuk på sjukhus (lungkatarr). Ställes på 1 års förbättring. Interimsavsked.
>
August Albert LJUNGMAN
Död ev. 1949-10-09.
>
Carl JÄDER
>
Eric MÖRMAN
Ny utrustning 1718 = 651. Bantler förslitet. Fått Gehäng 1716. Förlorat i sjukkvarteret vid W. Ede Musqvet med Rem, Bajonett, Värja, Bantler med Grenadeurs-Taska, Kruthorn, Smörjhorn, Fängnålar, Gehäng med Sel [...]
>
Gabriel MÖRK
GM -02: casseras för vanfrejd.
>
Gustaf Wilhelm BLOM
>
Joen JÖNSSON
GM -90: avsked med underhåll.
>
Johan PÄRSSON
>
Jonas MÖRK
GM -26: Ställes på 1 års förbättring för oordentlighet. GM -30: sjuklig, får avsked.
>
Karl Axel MOLIN
>
Karl Erik MARSCH
Befordrad till Corporal 1855-08-06. GM -63: Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Lars MÖRMAN
1750 liderlig, men lovar bättring. GM -58: för ålder och bräcklighet får avsked samt anmäles till dubbelt underhåll för 30 års tjänst.
>
Lorentz WAHLBERG
Ankom Pommern från Sverige 1758-08-12. Föravskedad 1758-09-07.
>
Ludvig Fabian WITSTOCK
GM -83: Karlen åstundar avsked, vilket honom av Reg.Ch. meddelas, såvida han med roten därom kan överenskomma.
>
Olof MÖRMAN
Musqveten sönder, avlevererad med Bajonett.
>
Olof OLSSON
Fick utbyta sig emot Eric Olofsson Mörman.
>
Pehr MÖHRE
1708 avmarscherat med recryteringen rill Riga.
>