< Tillbaka <
Info om rote

Klitsberga

Torp

Torpnummer

SR-00-0716

Rote

Klitsberga

Rotegård 1

Klisberga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Håsta

Mantal 2

1

Rotegård 3

Wrå

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Socken

Överselö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 — 697, år 1688 — 698 och from år 1710 — 716.

Rotens sammansättning år 1686:
Klisberga — Matthis 1 Mantal. Huvudrote
Håsta — Anders 1 Mantal. Hjälprote
Wrå, Strängnäs sn — Anders Olsson 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Axel Wachtmeister.

Rotens sammansättning år 1728:
Klisberga — Pähr 3/4 mtl, står för 1 mtl. Huvudrote
Håsta — Anders 1 mtl. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållne
Wrå, Strängnäs sn — Anders 1/4 mtl. HJälprote. Possessor: Fru Elsa Cruus´ arvingar

Roten vacant till Statsverket 1793-05-27 — 1803-08-17.

Soldater vid detta torp