< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0703

Rote

Norrlänna

Rotegård 1

Nårlenna

Mantal 1

1

Rotegård 2

Nårlenna

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Länna

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 — 734, år 1688 — 735, fr o m år 1710 — 703.

Rotens sammansättning år 1686:
Nårlenna — Anders Person, 1 Mantal. Huvudrote.
Nårlenna — Olof Anderson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Nårlenna — Erick, 1 Mantal. Huvudrote.
Nårlenna — Erick, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Roten anslagen till trumslagare 23/12 1850 —

I slutet av 1800-talet beboddes ST av Trumslagare Källström, vilken vägrade att flytta från torpet..

Soldattorpet rivet. Låg c:a 100 m öster Sörtorp. Grunden synlig 1985.

Soldater vid detta torp