< Tillbaka <
Info om rote

Norrlänna Norrtorp

Torp

Torpnamn

Norrtorp

Torpnummer

SR-00-0702

Rote

Norrlänna

Rotegård 1

Nårlenna

Mantal 1

1

Rotegård 2

Winterledh

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Stora Bråten

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Klinkeboda

Mantal 4

1/8

Kvar

X

Socken

Länna

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 — 735, år 1688 — 736, fr o m år 1710 — 702.

Rotens sammansättning år 1686:
Nårlenna — Lars Person, 1 Mantal. Huvudrote.
Winterledh — Niels, 1/4 Mantal.
Stora Bråten — Per, 1/4 Mantal.
Klinkeboda — Niels, 1/8 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Nårlenna — Erich Larsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Winterledh — Olof, 1/4 Mantal.
Stora Bråten — Erick, oskattlagt, står för 1/4 Mantal.
Klinkeboda — Erick, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp