< Tillbaka <
Info om rote

Norrlänna Norrtorp

Rotens nummer år 1686 — 735, år 1688 — 736, fr o m år 1710 — 702.

Rotens sammansättning år 1686:
Nårlenna — Lars Person, 1 Mantal. Huvudrote.
Winterledh — Niels, 1/4 Mantal.
Stora Bråten — Per, 1/4 Mantal.
Klinkeboda — Niels, 1/8 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Nårlenna — Erich Larsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Winterledh — Olof, 1/4 Mantal.
Stora Bråten — Erick, oskattlagt, står för 1/4 Mantal.
Klinkeboda — Erick, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Torp

Torpnamn

Norrtorp

Torpnummer

SR-00-0702

Rote

Norrlänna

Rotegård 1

Nårlenna

Andel 1

1

Rotegård 2

Winterledh

Andel 2

1/4

Rotegård 3

Stora Bråten

Andel 3

1/4

Rotegård 4

Klinkeboda

Andel 4

1/8

Kvar

X

Torpbild 1

Socken

Länna

Kompani

Strängnäs kompani

Soldater vid detta torp