< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0700

Rote

Rösäter

Rotegård 1

Rösäter

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Hattetorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Giölkärr

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Höglidan

Mantal 4

1/4

Rivet

X

Socken

Länna

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 — 739, år 1688 — 740, fr o m år 1710 — 700.

Torpet brann ned 1948. På torpets grund, som utvidgades kraftigt, byggdes sedan ett nytt hus med källare.

Rotens sammansättning år 1686:
Rösäter — Anders, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Hattetorp — Erich, 1/4 Mantal.
Giölkierr — Mattis, 1/4 Mantal.
Höglijdan — Johan, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Rösäter — Erick, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Hattetorp — Joen, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lilljeroth.
Giölkärr — Länsman Walberg, 1/4 Mantal.
Höglidan — Pehr, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp