< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0007

Rote

Fanstorp

Rotegård 1

Fanstorp

Mantal 1

1

Rotegård 2

Stenkulla

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Tallsäter

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Stenstorp

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Skougstorp

Mantal 5

1/4

Socken

Stora Malm

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 5, fr o m år 1710 — 7.

Rotens sammansättning år 1686:
Fanstorp — “Herrskapet svarar”, 1 Mantal. Huvudrote.
Stenkulla — Olof, 1/8 Mantal.
Balsätra — Christopher, 1/8 Mantal.
Stenstorp — Per, 1/8 Mantal.
Skougstorp — Tomas, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Christ Gyldenstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Fanstorp — Pär och Joen, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor Eric Fitinghoff.
Stenkulla — Nils, 1/4 Mantal.
Tallsäter – Pär, 1/4 Mantal.
Stenstorp — Nils, 1/4 Mantal.
Skougstorp — Erick, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Carl Adolph Gyllenstierna.

Namnet “Balsätra” år 1686 kan vara felläsning av “Talsätra” = “Tallsäter” år 1728.

En soldat nr 7 dog på Fördelningssjukhuset, Åland, febr 1809.

Soldater vid detta torp