< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0697

Rote

Merlänna

Rotegård 1

Mehrlenna

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Mehrlenna

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Nafwesta

Mantal 3

-

Rivet

X

Socken

Länna

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 — 736, år 1688 — 737, fr o m år 1710 — 697.

Rotens sammansättning år 1686:
Mehrlenna — Johan Olofson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Mehrlenna — Olof Erichson, 1/2 Mantal.
Nafwesta — oskattlagt.

Rotens sammansättning år 1728:
Mehrlenna — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Mehrlenna — Erick Andersson, 1/2 Mantal. Possessor: Eric Fleming.
Nafwesta — oskattlagt.

Soldattorpet sågades upp till ved omkr år 1940. Ägare då var Navesta gård.

Soldater vid detta torp