< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Örtorp

Torpnummer

SR-00-0696

Rote

Merlänna

Rotegård 1

Mehrlenna

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Mehrlenna

Mantal 2

1/2

Socken

Länna

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 — 737, år 1688 — 738, fr o m år 1710 — 696.

Rotens sammansättning år 1686:
Mehrlenna — Joen, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Mehrlenna — Erich Jonson, 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Mehrlenna — Erich, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Mehrlenna — Erich, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Rotettavlan hängde tidigare i regementsrummet i Strängnäs museum.
Idag finns rotetavlan i Ordersalen P 10.

Soldater vid detta torp

Adam EKENGREN
Död eller fången vid Strahlsunds övergång 1715.
>
Anders LUND
Corporal 30/8 1817. 1806 sjuk. 1817 begär avsked för sjuklighet. Står kvar på förbättring. GM-26 Tjänt utmärkt väl. Bevistat alla fälttågen. Får avsked jämte anmälan till underhåll.
>
Anders LUND
GM-55 begär och får avsked med anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl. Oförmögen att bära packning enligt kompanichefens anmälan. Född i ST 690.
>
Anders MERMAN
GM-40 har för 1,5 år sedan genom våda, avskurit högra tummen med en lie. Oduglig. Kan intet approberas.
>
Anders MERSTRÖM
>
Anders NILSON
>
Carl Hinric LUND
GM-76 avsked för sjuklighet. Tjänt väl.
>
Daniel MEERMAN
>
Eric MERMAN
GM-33 Karlen svag och otjänlig, får avsked.
>
Erich EEK
"Skinnkläderna afruttnade, Geveret lemnat i Helsingborg. Swart Halsduk, Handskar, Gehäng, Skoor, Kamb, Bantler och Ränsel förkommit i Siukdomben". Vacant.
>
Erik Ludvig SERRANDER
>
Johan Adolf SERRANDER
>
Johan MERMAN
1759 sjuk i Bergen. GM-62 ifrån Pommern hemförlovad sjuk. Befinnes hava lungsoten och svullen mage. Oduglig till krigstjänst. Kasseras.
>
Lars MERMAN
-18 =. Bantler förslitet. Fått gehäng. Ej fått kappa. Död å roten. Förkommet i Norge kruthorn, fängnålar, 1 svart halsduk och skospännen. Musqveten söndrig.
>
Magnus MERSTRÖM
11:
>
Oskar Rickard SKÖLD
Tidigare tjänt vid I 2 i 3 år. Utflyttad t Lövsvedet 5/3 1915.
>
Peter MERFELT
>
Swen MEERMAN
1741 Approberad. Gått till Galéer-Esquadern.
>