< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0695

Rote

Stora Åstorp

Rotegård 1

Åstorp

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Björktorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Lilla Åstorp Til Hielp

Mantal 3

-

Socken

Länna

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 — 729, år 1688 — 730, fr o m år 1710 — 695.

Rotens sammansättning år 1686:
Biörketorp — Jöns, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Åstorp — Anders, 1/2 Mantal.
Lilla Åstorp til hielp.

Rotens sammansättning år 1688:
Åstorp — 1/2 Mantal. Huvudrote.
Biörketorp — 1/2 Mantal.
Lilla Åstorp til hielp.

Rotens sammansättning år 1728:
Åstorp — Erick och Lars, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Björktorp — Pähr, 1/2 Mantal.
Lilla Åstorp til hielp.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Adolf Wilhelm BERGGREN
GM 15/6 1839 begär och får kalla sig Berggren. Hette förut Morsk. GM-42 begär och får avsked såsom till vidare krigstjänst oförmögen enligt läkarbetyg. Tjänt utmärkt väl.
>
Anders BLOMGREN
>
Anders BLOMGREN
-18 =. Bantler förslitet. Ej fått kappa. I sjukkvarteret förkommet bantler med grenad.-taska. Kruthorn, smörjhorn, fängnålar, musqvetrem, handskar, 1 svart halsduk, skospännen, hatt, väst, byxor och gula strumpor [...]
>
Anders ÅSBERG
Inflyttad 1815.
>
Anders ÅSBERG
Släktnamn Nordstedt med frågetecken.
>
Carl August LINDBLOM
Född i Rökärr, Länna. Underhåll 1893.
>
Eric Gustaf ÅSBERG
Interimsavsked.
>
Karl Gustaf ENGMAN
Avsked på egen begäran. Tjänt utmärkt väl. Av en gammal lännabo kallad för "Spelevink".
>
Lars ANDERSON
Vid GM-90 sjuk hemma.
>
Lars BLOMGREN
>
Lars URWÄDER
Fått nytt gehäng 1716. Approberad. Fått Kongl. Majts Nådiga avsked i anseende till dess oduglighet daterat Lund 3/12 -17.
>
Lars ÅSBERG
Född i Stockholm, ev i Strängnäs. (11:4) 1759 sjuk i kvarteret. Hade kommit till Pommern 12/8 -58. 1788 sjuk. Avsked i Helsingfors 14/8 1788. Tjänt i 32 år. Är anmäld till underhåll. Två söner med vardera [...]
>
Nills BLOMGREN
I tjänst 1739.
>
Okänt
>
Olof BLOMGREN
GM-44 Kan ej fylla monderingen och således kasseras.
>
Pehr BLOMGREN
I tjänst 1750.
>
Petter ÅSBERG
I tjänst 1802.
>
Sven BLOMGREN
"Musqvet och Baionet lemnat i Helsingborg. Ränselen bortkommit i slaget (1710), skinkläderna förruttnade. Swart Halsduk, Hanskar, Gehäng, Skoor, Kamb och Bantler bortkommit under Hans Siukdomb". Vacant.
>