< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0694

Rote

Granboda

Rotegård 1

Granbohl

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Lomartorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Tofwesta

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Lilla Lomartorp Til Hielp

Mantal 4

-

Socken

Länna

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 — 730, år 1688 — 731, fr o m år 1710 — 694.

Rotens sammansättning år 1686:
Granbohl — Joen, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Lomartorp — 1/4 Mantal.
Tofwesta — 1/4 Mantal.
Lilla Lomartorp til hielp.

Rotens sammansättning år 1728:
Granbohl — Erich, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Lomartorp — Erich, 1/4 Mantal.
Tofwesta — Anders, 1/4 Mantal.
Lilla Lomartorp til hielp.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.

Soldater vid detta torp