< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0693

Rote

Källdalen

Rotegård 1

Kieldahlen

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Nyckelberga

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Sölfwerztorp

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Ränholmstorp

Mantal 4

1/4

Socken

Länna

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 — 740, år 1688 — 741, fr o m år 1710 — 693.

Rotens sammansättning år 1686:
Kieldahlen — Erich, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Nyckelberga — Joen, 1/4 Mantal.
Sölfwerztorp — Wehlam, 1/4 Mantal.
Romholmztorp — Erich, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Kieldahlen — Mats, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Nyckelberga — Johan, 1/4 Mantal.
Sölfwerztorp — Anders, 1/4 Mantal.
Ränholmstorp — Erick, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Nya huset byggt på gamla tomten.

Soldater vid detta torp