< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0691

Rote

Byringe

Rotegård 1

Byringe

Mantal 1

1

Rotegård 2

Byringe

Mantal 2

1

Rotegård 3

Sohlberga, Åkers Sn

Mantal 3

1

Socken

Länna

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 — 728, år 1688 — 729, fr o m år 1710 — 691.

Rotens sammansättning år 1686:
Byringe — Per Larson, 1 Mantal. Huvudrote.
Byringe — Erich Andersson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Byringe — Daniel, 1 Mantal. Huvudrote.
Byringe — Erick, 1 Mantal.
Sohlberga, Åkers sn — Pähr Jansson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Torpet används som uthus till grannbyggnaden. /Ros

Soldater vid detta torp