< Tillbaka <
Info om rote

Byringe Kolsäter

Torp

Torpnamn

Kolsäter

Torpnummer

SR-00-0690

Rote

Byringe

Rotegård 1

Byringe

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Wretatorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Biörklida

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Åskiärret

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Magsiön

Mantal 5

1/8

Rivet

X

Socken

Länna

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 — 732, år 1688 — 733, fr o m år 1710 — 690.

Rotens sammansättning år 1686:
Biuringe — Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Wretatorp eller Finwreten — 1/4 Mantal.
Biörlijda — Ifwar, 1/8 Mantal. År 1688 “Biörcklida”.
Skiepmohra — Hindrics Person, 1/8 Mantal.

Tillkommit år 1688: “Magsiötorp til hielm een stuga”.

Rotens sammansättning år 1728:
Byringe — Lars, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Wretatorp — Mats, 1/4 Mantal.
Biörklida — Pehr, 1/8 Mantal.
Åskiärret — Erick, oskattlagt, står för 1/8 Mantal.
Magsiön — Daniel, 1/8 Mantal.
Magsiötorp, en stuga.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Vacantsatt 8/7 1760 — 31/3 1767. Roten blev vakantsatt i Pommern.

Soldater vid detta torp