< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0689

Rote

Råcklänna

Rotegård 1

Råcklänna

Mantal 1

1

Rotegård 2

Råcklänna

Mantal 2

1

Socken

Länna

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 — 741, år 1688 — 742, fr o m år 1710 — 689.

Rotens sammansättning år 1686:
Råcklenna — Olof Månsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Sohlberga, Åker sn — Carl, 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Råcklänna — Pähr och Mats, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Sohlberga, Åkers sn, som här varit indelt för 1/2 Mantal, finns nu intet i denna rote, utan i stället “Andra hemmanet” i
Råcklänna — Anders o Daniel, 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

(Svårlärs – men man förefaller påstå, att Råcklänna sedan gammalt varit Gästgivaregård, men att denna uppgift nu lägges på Byringe för dess bättre läge och “Råcklänna-hemmanet” lägges till soldatroten Råcklänna. Sohlberga flyttat till nr 691 Byringe).

Soldater vid detta torp