< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Fredrikslund

Torpnummer

SR-00-0687

Rote

Tobo

Rotegård 1

Tobo

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Sörtorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Pärsboda

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Nafwarstorp

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Hulldt

Mantal 5

1/8

Rotegård 6

Staf

Mantal 6

1/8

Socken

Härad

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 710, 1688 – 712, fr o m 1710 – 687.

Rotens sammansättning år 1686:
Tobo — Per Månsson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Sörtorp — Olof Jonsson, 1/4 Mantal. Hjälprote.
Persboda — Per Andersson, 1/4 Mantal. Hjälprote.
Brennårby — Erich Larsson, 1/4 Mantal. Hjälprote.
Swartbäcken — HIndrich, Hjälprote.

Roten vacant till Statsverket 27/5 1793 – 9/5 1798.

Rotens sammansättning år 1728:
Tobo — Olof, 1/2 Mantal. Huduvrote. Possessor: Kronan behållet.
Sörtorp — Melander, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Jägeri-Staten.
Pärsboda — Erich, 1/4 Mantal. Hjälpsrote. Possessor: Kronan behållet.
Nafwarstorp — Mats, Backstuga, står i roten för 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Hulldt — Lars, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Vid undersökningen i Compagniet år 1728 finnes ännu i denna rote:
Staf eller Tunnbindartorp — Anders, oskattlagt, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Swartbäcken, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Anders SÖDERMAN
Förmedelst lungsot bekommit. Högwälborne Herr Baron och Gen.mj Fuchs interimsavsked. -18 =. Gammalt krutmått och pung. Bantleret förslitet. Fått gehäng 1716. Vid Stäket 13/8 -19. Skospännen och fängnålar fö [...]
>
Anders THAM
GM-39: Är av sjuklighet enligt läkarbetyg till vidare krigstjänst oförmögen. Begär och får avsked.
>
Carl Gustaf TELL
>
Carl Peter TELL
Från 1838 dräng i Björkudden. Flyttad -39 till Kyng.
>
Eric KLINGBERG
GM-17: Får avsked får sjuklighet. Utflyttad 1817 till Nystugan.
>
Eric TOBOM
TIll Finland 18/7 1789. Sjuk där.
>
Frans Werner STENQVIST
Avsked utan underhåll. Utflyttad till Strängnäs 2/11 1901.
>
Gustaf Eric TELL
Äldste sonen Alfred flyttade till USA 1886 och 20/5 1889 flyttade hemmavarande del efter (far, mor och 5 barn).
>
Gustaf TELL
1859 sjuk å sjukhus. GM-79: Beviljad avsked för ålderdomsbräcklighet enligt betyg. Anmäles till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad 24/10 1879 till Tobo soldattorps Nybygge.
>
Johan SÖDERMAN
Död i Landscrona. Byxorna förruttnade. Geveret förlorat i slaget vid Helsingborg 28/2-10. Svart halsduk, handskar, gehäng, skor, komb, bantler, kruthorn, smörjhorn, fängnålar och krutmått förkommit i hans sjukdo [...]
>
Johan SÖDERMAN
>
Lars SÖDERMAN
>
Lars TOBOM
GM-93: Svagsint, får avsked. Flyttade till Sörtorpsstugan 1803.
>
Olof SÖDERBERG
>
Pehr SÖDERBERG
1759 sjuk i kvarteret. 1761 och 1762 sjuk i Stralsund. GM-74: Gammal och oduglig, kasseras. Utflyttad 1776.
>
Pehr SÖDERMAN
I tjänst 1739.
>
Per SIGFWARDSON
>