< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0686

Rote

Brunna

Rotegård 1

Brunna

Mantal 1

1

Rotegård 2

Brunna

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Härad

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 16861 – 712, 1688 714, fr o m 1710 – 686.

Rotens sammansättning år 1686:
Brunna — Joen Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Herr Olivencrantz.
Brunna — Erich Person, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Herr Olivencrantz.

Rotens sammansättning år 1728:
Brunna — Capitain Majbom, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Brunna — Fru Morgonstierna, 1 Mantal. Hjälprote. Posssessor: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp