< Tillbaka <
Info om rote

Svarvartorp Strömtorp

Torp

Torpnamn

Strömtorp

Torpnummer

SR-00-0685

Rote

Svarvartorp

Rotegård 1

Swarfwartorp

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Tobo

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

St Askränniln

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

La Askränniln

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Rökiärr

Mantal 5

1/16

Rivet

X

Socken

Härad

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 704, 1688 – 706, fr o m 1710 – 685.

Torpet revs 1924 och flyttades till Härads-Stavtorp.

Rotens sammansättning år 1686:
Swarfartorp — Erich Olofson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Tobo — Per Johansson, 1/2 Mantal. Hjälprote.
Askrännilen — Erich, 1/4 Mantal. Hjälprote.
L:a Askrännilen — Erich, 1/8 Mantal Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Swarfwartorp — Anders, 1/2 Mantal. Huvuddrote. Possessor: Gymnasie-Staten.
Tobo — Lars, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
St Askränniln — Lars, 1/4 Mantal,. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
L:a Askränniln — Olof, Backstugan, står i roten för 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Vid undersökningen i Compagniet år 1728 finns ännu i denna roten:
Rökiärr — Nils, 1/16 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Anders STRÖM
Utflyttad till Åker 1810.
>
Carl Wilhelm HELSBERG
1866 sjuk å sjukhus. GM-79: Beviljas avsked utan underhåll för sjuklighet enligt betyg. (Vänstersidigt ljumskbråck och kronisk reumatism). Tjänt utmärkt väl. Förlorade sin hustru i barnsäng. Utflyttad till Fin [...]
>
Carl ÅKERMAN
Casserad. Var "Afsk Sold" då han dog.
>
Eric CEDER
Corporal 30/7 1848. 1839 kommenderad till Långholmen. GM-63: Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Eric ÅKERMAN
-18 =. Bantler och gehäng förslitet. Död vid W Ed. Ej fått kappa. Förlorat i sjukkvarteret W Ed. Bantler med grenad-taska, kruthorn, smörjhorn, fängnålar, musqvetrem och skospännen. Musqveten söndrig.
>
Gustaf Leonard HURTIG
Födelseort osäkert, ev Över-Selö. F d dräng i Kyrkbyn. Utflyttad till Granlund 19/11 1914. Granlund, som låg på allmänningen inköptes av Hurtig.
>
Johan Eric SARF
Födelsedatum osäkert, ev 16/8. Utflyttad 1834 till Björkhagen, Barva.
>
Johan Gustav STRÖM
GM-26: Sjuklig. Kan ej medfölja under marscher. Får avsked uppå dess begäran.
>
Ludvig Peter HURTIG
Tjänt 8 år vid Svea Livgarde. Utflyttad 26/6 1888 till Hammarby.
>
Olof ERICHSON
>
Olof SWALING
1760 kommenderad på Denholmen. GM-74: Får avsked och dubbelt underhåll,. bevistat Finska och Pommerska kriget.
>
Pehr LINDSTRÖM
1802 kommenderad till Drottningholm. GM-06: Avsked med anmälan till underhåll.
>
Pähr ÅKERMAN
Kan intet hantvärk (vid de åren!).
>