< Tillbaka <
Info om rote

Skälby Rydbergstorp eller Hult

Torp

Torpnamn

Rydbergstorp eller Hult

Torpnummer

SR-00-0684

Rote

Skälby

Rotegård 1

Hageby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Skiälby

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Härad

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 709, 1688 – 711, fr o m 1710 – 684.

Rotens sammansättning år 1686:
Hageby, 1 Mantal. Huvudrote.
Skiälby — Joen Nilsson, 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Skiälby — Jonas, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållen.
Hagby — Pehr, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållen.

Vacant till statsverket 9/3 1794-24/22 1804.

Soldater vid detta torp

Anders SKIÄHLBOM
-18 =. Har gammalt krutmått och pung. Bantleret förslitet. Fått nytt gehäng. "Bör intet stå för denna rote, utan gå till rote 656",
>
Daniel MÅNSSON
>
Eric SKIÄLBOM
-50 gammal och bräcklig, begär och får avsked.
>
Johan Eric FRISK
Corporal 30/8 1817. GM-35: Erhåller avsked med anmälan till underhåll. Bevistat 5 fälttåg. Tjänt högst berömligt.
>
Johan STENQVIST
Deltog vid Karl XV:s begravning. Tjänstgjort å Waxholm 1/6-1/10 1879. Uh 1893. Utflyttad till Sandviik, St Skälby 5/11 1890.
>
Jonas Göran FRISK
GM-63: Begär och får avsked för sjuklighet. Anmäles till underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad till Solberga kyrkbyn.
>
Jonas SKIÄLSTRÖM
Död på Altesfehr.
>
Jonas SKÄL
>
Karl Johan RYDBERG
Soldatson från Berga, Åker. Tidigare anställd vid Göta Livgarde. Arbetade ca 40 år vid Näsbyholm och belönades med Patriotiska sällskapets medalj i silver 1945. Utflyttad till Fridhem, St Skälby 14/11 1912.
>
Lars ROSLING
>
Mats SKIÄHLBOM
Född i Skåne.
>
Mattz SKIÄHLBOM
Fått Kungl. Majts Nådigste avsked i anseende till dess oduglighet daterat Lund 3/12 1717.
>
Nills SKIÄLBOM
I tjänst 1739.
>
Olof SKIÄHLBOM
Död i Lund. Hylster och bajonett bortkommit i hans sjukdom.
>
Olof SKÄLSTRÖM
-78 begärde men kunde ej få avsked. GM-83: Gammal karl, bräcklig i axlarna, tjänt väl, begär och får avsked. Ankom Pommern 19/10 1761. Arbetade i Stralsund 1761 och 1762. Sjuk på roten 1763´.
>
Pehr SKIÄLBOM
Förkommet vid Stäket 13/8-19. Fängnålar. GM-33: Karlen bräcklig, har fel på högra ögat, begär och får avsked.
>
Per SKIÄLBOM
Död på Flottan.
>
Ulric Lennart ESPING
GM-89: För bråck oduglig till vidare krigstjänst. Får avsked. Utflyttad till Karlbyå.
>