< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Janslund

Torpnummer

SR-00-0683

Rote

Eksvallen

Rotegård 1

Ekswallen

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Lidökna

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Rosendahl

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Egelsiön

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Ösätter

Mantal 5

1/8

Rotegård 6

L:A Giöhlkärr

Mantal 6

1/8

Socken

Härad

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 705, 1688 – 707, fr o m 1710- 683.

Rotens sammansättning år 1686:
Rosöga — Johan, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Rosäga — Johan, 1/2 Mantal. Hjälprote.
Rosendahl, 1/4 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Ekswallen — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Jägeri-Staten.
Lidökna — Lieutenant Wattrang, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Rosendahl — Anders, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Egelsjön — Enkian, oskatte, står för 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Ösätter — Enkian, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet. x);
L:a Giöhlkierr — Anders, backstuga, står för 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet. x);
Vid undersökningen i Compagniet år 1728 finnes ännu i denna rote:
Löflund, 1/8 Mantal. Hjälprote. x);

x) = i Länna socken.

Roten var anslagen till trumslagare 3/12 1847 – 23/12 1850.

Rotetavlan finns i By 8, P 10.

Soldater vid detta torp