< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Dammen

Torpnummer

SR-00-0682

Rote

Snytberga

Rotegård 1

Snytberga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Snytberga

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Härad

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 703, 1688 – 705, fr o m 1710 – 682.

Rotens sammansättning år 1686:
Snytberga — Anders Larson, 1 Mantal. Huvudrote.
Snytberga — Anders Jonson, 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Snytberga — Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Snytberga — Pähr och Pär, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp