< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Björktorp

Torpnummer

SR-00-0681

Rote

Snytberga

Rotegård 1

Snytberga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Låttsta

Mantal 2

1

Socken

Härad

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 702, 1688 – 704, fr o m 1710 – 681.

Rotens sammansättning år 1686:
Låtsta — Majoren, 1 Mantal. Huvudrote.
Snytberga — Erich Person, 1 Mantal Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Snytberga — Johan och Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Lårrsta — Fru Billberg och Anders, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Anders BERG
Kan intet hantvärk.
>
Anders BERGGREN
>
Anders ERICHSON
>
Anders WESSMAN
-18 =. Bantleret förslitet. Fått gehäng 1716. GM-18:Karlen för ung, sättes till tråssdräng och i dess ställe hit satt den nyskrivne tråssdrängen för 8:e tältlaget Erich Ersson.
>
August BJÖRK
Sjuklig. Avsked utan underhåll. Utflyttad 3/11 1905 till Barva.
>
Carl BERGGREN
Ankom Pommern 19/10 1761. Var 1762 kommenderad i Stralsund. GM-63: Sjuk på roten, har utslag på hals av koppor, får avsked.
>
Eric BERGGREEN
>
Eric BERGGREN
Var i tjänst 1739.
>
Eric BERGGREN
>
Eric Ludvig SEGER
1851 kommenderad till Carlsborg.
>
Eric PORTMAN
Avancerat till underofficer vid Öster Rekarna Comp.
>
Erich WESSMAN
Ej fått kappa. Absenterat sig under hemmarschen från Norge vid Wästra Ede. Karlen medtagit hela monderingen med geväret.
>
Johan Fredric SNÄLL
GM-30: Erhöll bråck vid Göta kanal 1824 men är detta oaktat f n tjänstbar. GM-48: Begär och får såsom otjänstbar avsked med anmälan till underhåll. Tjänstgjort väl.
>
Johan LOTTSTRÖM
Corporal 28/9 1788. 1789 sjuk i Tavastehus. GM-06: Bräcklig. Får avsked med anmälan till underhåll. Blesserad i högra låret vid Keltis baracker. Vr 1792 kommenderad på arbete vid Karlberg. Innehar medalj för t [...]
>
Johan Magnus GRIPENSCHIÖLD
Avsked Juni 1716. Avancerat till corporal vid 676.
>
Johan SNÄLL
Deltog i Karl XV:s begravning.
>
Nils Fredrik BARR
Soldaten död i krig 1813.
>
Olof ANDERSSON
1690 sjuk hemma.
>
Olof BERG
GM-33: Karlen alldeles svag och oduglig, får avsked.
>