< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Kvisttorp

Torpnummer

SR-00-0680

Rote

Hagby

Rotegård 1

Kumbla

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hagby

Mantal 2

1

Socken

Härad

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 711, 1688 – 713, fr o m 1710 – 680.

Rotens sammansättning år 1686:
Hageby — Enkian hustru Britha, 1 Mantal. Huvudrote.
Kumbla — Enkian hustru Britha, 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Kumbla — Jägmästare Carel, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Jägeri-Staten.
Hagby — Malmbergs änka, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.

1881 kallades soldattorpet för “Kumla soldattorps Nybygge”.

Soldater vid detta torp

Anders HAGBLOM
1802 kommenderad till Drottningholm. GM-06: Ofärdig i axeln, för avsked, därefter till Löfnäs. Utflyttade 1807 till Rudvik.
>
Anders HÄGG
GM-30: Har svag syn enligt läkarbetyg, begär och får avsked.
>
Anders HÄGG
1839 kommenderad till Långholmen. GM-48: Ställes på 1 års förbättring för sjuklighet. GM-51: Anmäles såsom förbättrad till hälsan. Får kvarstå. GM-63: Begär och får avsked såsom gammal och sjuklig enl [...]
>
Anders Johan HÄGG
>
Eric HEDBERG
-18= Bantler och gehäng förslitet. Klagar = 78. Död i Christinehamn. Ej fått kappa. I sjukkvarteret i Christinehamn förlorat bantler med grenadeur-taska, kruthorn, smörjhorn, fängnålar, handskar, 2 svarta halsduk [...]
>
Eric KUMLIN
God karl, gillas. 7/11 1747 för tjuvnad dömd av Kongl Hovrätten att på 3 års tid arbeta vid Kalmar fästning och sedan ej få komma på denna ort. -44 god karl, appr. Omnämndes 1744 "Kumbling".
>
Erik Albert HALLIN
Födelseort osäkert, kan ev vara Härad. Var torpare i Johannistorp. Deltog i Karl XV:s begravning.
>
Erik JOHANSSON
>
Johan JÄGARE
Född i Roslagen. Kan intet hantvärk.
>
Karl Axel QVIST
Utträdde ur Svenska kyrkan 11/6 1886 till baptistsamfundet. Återinträdde troligen i Svenska kyrkan för efter avskedet 1901 tjänstgjorde han en längre tid som kyrkoväktare i Härad. Avled på Långfredagen i sin d [...]
>
Måns EKMAN
Roten ersatt med Ekeby rote nr 613 ur danska fångenskapet hemkomne Måns Ekman, GM-40: Karlen är gammal och alldeles ur stånd att vidare kunna göra tjänst, begär och får avsked.
>
Måns WINBERG
Befordrad till corporal vid 651.
>
Nills KUMLIN
>
Nils HAGBERG
1758 sjuk. 1761 och 1762 sjuk i kvarteret. (Var avskedad då han dog).
>