< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Stensborg

Torpnummer

SR-00-0678

Rote

Gredby

Rotegård 1

Gredby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Gredby

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Härad

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 707, 1688 – 709, fr o m 1710 – 678.

Rotens sammansättning år 1686:
Gredby — Anders Olofsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Gredby — Erich Person, 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Gredby — Melander, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Gredby – Netzelius, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.

10/11 1898 inflyttade en statdräng på torpet, som då var antecknat “vacant”.
Soldattorpet flyttades till Karlbyå och uppbyggdes strax söder därom. Ålund flyttade in. Stugan riven omkring 1957-59.

Soldater vid detta torp

Anders GREDSTRÖM
Till Finland och Sveaborg 1789.
>
Anders STARE
-18 Bantler och gehäng förslitet. Klagar över sin lön och kronotunna och lega som skall vara mottagen av Capitain Drakstedt. Musqveten sönderskjuten och fängnålar förkomna i action vid Stäket 13/8 1719. GM-40: K [...]
>
Carl Axel SKOTT
F d trädgårdsdräng. Inflyttad från Tumbo 24/10 1880, utflyttad till Länna 31/10 1892.
>
Carl GREDSTRÖM
>
Carl Gustaf HURTIG
Korpral 22/12 1851. -51 Carlsborg. Avlagt underofficersexamen 1853. Svärdsmedalj 14/5 1858. GM-66: Begär och får avsked för sjuklighet. Anmälan till underhåll på exeptans. Tjänt utmärkt väl. Uh 1870. Utflyt [...]
>
Erich FRIDSLAG
Tp vid rekrytmönstring i Strängnäs.
>
Erich STARE
GM-10: Efterbliven på marschen och sedan ingen kunskap om honom haft. Hela monderingen och geveret med sig. Rymt? Vacant.
>
Frans Verner STENQUIST
>
Jonas GREDMAN
>
Mats GRETMAN
>
Nils GREN
>
Olof GRAD
>
Olof GRAD
GM-20: Anmäler sig sjuklig men står kvar på förbättring. GM-23: Får avsked för sjuklighet.
>
Olof GREDMAN
GM-74: Bevistat Finska och Pommerska krigen och slaget vid Korpo ström. Får avsked och dubbelt underhåll. Utflyttad 1775 till Höghälsstugan.
>
Olof GREDMAN
Får avsked för obotlig sjukdom. Uflyttad 1801 till Ärla. Från Ärla 1804 till Smedsta ägor i Dunker. "Oförmögen att försörja sitt uppehälle" (Husfh 1804).
>
Olof LARSSON
>
Peter Ludvig HURTIG
Vicekorpral 29/8 1879. Tjänt 8 år vid Svea Livgarde. Får räkna dessa. Deltog i Konung Karl XIV:s begravning. Utflyttad 24/10 1879.
>