< Tillbaka <
Info om rote

Kyrkbyn Blomstertorpet

Torp

Torpnamn

Blomstertorpet

Torpnummer

SR-00-0677

Rote

Kyrkbyn

Rotegård 1

Kiörkiebyn

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Kiörkiebyn

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Kiörkiebyn

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Kuggenäs

Mantal 4

1/2

Socken

Härad

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 696, 1688 – 701, fr o m 1710 – 677.

Rotens sammansättning år 1686:
Kiörkiebyn — Per Jonson 1/2 Mantal. Huvudrote.
Kiörkiebyn — Erich Hansson, 1/2 Mantal. Hjälprote.
Miörkiebyn — Mårten, 1/2 Mantal. Hjälprote.
Kuggenäs — Hans, 1/2 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Kiörkiebyn — Fjärdingsman Erick, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Landsstaten.
Kiörkiebyn — Peh, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållne.
Kiörkiebyn — Enkian, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållne.
Kuggenäs — Johan, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Johan Grulbenschiöld.

Soldater vid detta torp

Adolf Fredric ENBLOM
1890 Enblom önskar leja annan för sig. Utflyttad till Nordamerika 7/8 1891.
>
Anders FRISK
GM-40: Av stark huvudvärk blivit döv och således oduglig, får avsked. Fängnålar bortkommet vid Stäket 13/8 1719.
>
Anders Gustaf STRAND
Gift, 2 barn. GM-66. Begär och får heta Strand (tidigare Wärn). GM-69: Beviljas avsked utan underhåll för sjuklh enligt läkarbetyg. Tjänt väl. Utflyttad till Kyrkbyn 24/10 1879.
>
Anders HÅRD
>
Anders KYRKBERG
>
Carl August Rickard BLOM
Avsked utan underhåll. Utflyttad till Turinge 17/11 1902.
>
Carl Eric SVINEHUFVUD
>
Carl Johan HÄGER
GM-63: Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. (Organisk hjärtsjukdom). Tjänt väl. Utflyttad till Stensäter, Hagby 1864. Flyttade till fattighuset 25/11 1904.
>
Eric FRISK
Roten vakant.
>
Eric KÄCK
Utflyttad 1808.Tillfångatagen och ersatt.
>
Eric KÄCK
GM-20: Anmält sig sjuklig, men står kvar på förbättring. Tillfångatagen 16/4 1807. GM-23: Avsked för sjuklighet. Deltagit i alla fälttågen.
>
Eric LUNDIN
-89 till Sveaborg. -93 klagar över roten och befalles att regementschefen varom gjord anmälan hos K.B. som lovar att avhjälpa denna tvist. -97 sjuk i lägret. Ställes på förbättring. GM-02: Sjuk å sjukhus. Fall [...]
>
Ewert FAHLBERG
Kan läsa och skriva. Musqvet och baionet förlorat i slaget. Befordrad till corporal vid 651. Roten vacant.
>
Johan FRISK
Fått utbyta sig emot Anders Ersson. Är bonde i roten.
>
Johan HANE
>
Johan PERSSON
>
Johan Peter ILOU
GM-30: Sjuklig, begär och får avsked.
>
Jöns Okänt
"JÖNS I KIÖRKIEBYN"
>
Nils FRISK
>
Olof FRISK
-18 Gehänget förslitet liksom bantleret. GM-18: Den uppviste karlen för gammal, oduglig, casseras och bör stå den förenämnde Johan Persson till dess han skaffar en gunstlig karl i sitt ställe.
>
Pehr FISKOP / FRISKOPP
Dödsår osäkert, kan vara 12/5 1776. Ankom Pommern 12/8 1758. 1761 och 1762 sjuk i kvarteret.
>