< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0676

Rote

Skälby

Rotegård 1

Skiählby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Skiählby

Mantal 2

1

Rivet

X

Flyttat

X

Socken

Härad

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 706, 1688 – 708, fr o m 1710 – 676.

Rotens sammansättning åt 1686:
Skiählby — Lars Olofsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Skiählby — Anders Hansson, 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Skiählby — Erick, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Skiählby — Anders, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.

Torpet nybyggt 1887, flyttades senare 300 m NO och fick namnet Gåsmyran.

Soldater vid detta torp

Anders BARVOLIN
>
Anders Fredrik LANDIN
Tjänstgjorde på Vaxholmen 1/6-1/10 1879, samt under år 1883. Uh 9/8 1887. FAR TILL 677 ENBLOM. Utflyttad till L:a Karlbyå 9/11 1887.
>
Anders SKÄL
GM-48: Begär och får såsom otjänstbar avsked med anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl. FAR TILL 700 HEDIN, LÄNNA.
>
Anders WESSMAN
Avsked juni 1716 652 = Grinda, Fogdö
>
Carl Eric LANDIN
>
Carl Josef SVÄRD
Bror till 679 Palm. 7 barn.
>
Carl LIND
734 = Nybble, Över-Selö
>
Gabriel GRÄFSTRÖM
I tjänst sedan 1730. 732 = Vesterby, Över-Selö. 1760 utflyttad till Rosendahl.
>
Johan DAHLMAN
Lejd till soldat för 669 6/9 1709. Kan intet hantvärk. Bantler, musqvet med hylster och bajonett bortkommit i slaget vid Helsingborg 28/2 1710. Sjuk. 669 = Dalby, Aspö.
>
Johan Magnus GRIPENSCHIÖLD
Kan läsa och skriva. -18= Bantler och gehäng förslitet. Approberas. Förkommet vid Stäket 13/8 1719. Skospännen och fängnålar. Befordrad till rustmästare här vid Compagniet 12/3 1720. 621 = Snytberga, Härad
>
Mattz SUNDHOLM
Född på Åland. Kan läsa och skriva. Befordrad till Furir 30/10 1741.
>
Måns WESSMAN
"Död eller fången vid Stralsunds övergång 1715".
>
Olof FOGELSTRÖM
1790 sjuk i Elime. Var 1802 kommenderad till Haga. Bodde 1820-27 i Paris. Utflyttad 1809 till Staberg.
>
Olof FOGENSTRÖM
GM-89: Sjuk, oförmögen, för ett bråck, till vidare krigstjänst. Avskedas. Uflyttad till Stenhagen.
>
Olof JÖNSSON
1688 sjuk i lägret.
>
Peter Johan LÅNG
1817 till Södertälje. Utflyttad till Strängnäs sn 1821.
>