< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0671

Rote

Vadholm

Rotegård 1

Wadholm

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Wadholm

Mantal 2

1

Rotegård 3

Andahl

Mantal 3

1/3

Rotegård 4

Kråkwijlan

Mantal 4

1/3

Socken

Aspö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 637, 1688 – 640, fr o m 1710 – 671.

Rotens sammansättning år 1686:
Wadholm — Per Larsson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Niels Bagge.
Wadholm — Erich Svenson, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Niels Bagge.
Andahla — Anders Carlsson, 1/3 Mantal. Hjälprote. Possessor: Niels Bagge.
Kråckwijlan, 1/3 Mantal. Hjälprote. Possessor: Niels Bagge.

Wadholm — Törnberg, 3/8 Mantal, står för 1/2 Mantal. Possessor: Fru Flemming.
Wadholm — Törnberg, 3/8 Mantal. står för 1/2 Mantal. Possesoor. Fru Flemming.
Andahla — Anders, 1/8 Mantal. står för 1/3 Mantal. Possessor: Pehr Bagge.
Kråckwijlan — utan mantal, står för 1/3 Mantal. Possessor: Pehr Bagge.

1880 (troligen) inflyttade snickaren Per Gustaf Wallin på torpet. Utflyttade 24/10 1881.
1897 inflyttade arrendatorn Johan Wilhelm Carlsson med hustru och 2 barn.

Soldater vid detta torp

Adolf WAD
>
Anders WAD
Avaförd såsom "sjuk i Tyskland".
>
Anders WADHOLM
Var i tjänst 1739.
>
Carl Fredric WAD
>
Erich ERICHSON
>
Erich JOHANSON
>
Erich LARSON
>
Evert HELL
18/6 1795 befordrad till rustmästare med bibehållande av denna rote.
>
Gustav WADMAN
Ur dansk fångenskap hemkommen och här insatt. I tjänst sedan 1709.
>
Gustav WAMAN
Kan intet hantvärk. GM 1710 - skintröja, handskar, gehäng, skor, kamb, bantler och ränsel bortkommit i sjukdomen tillika med musqvet, hölster och baionet Piqven afskuren i slaget.
>
Johan WADMAN
>
Jonas WAMAN
>
Karl Albert WAD
GIft med A K Lexander, blev änkeman, gifte om sig. GM-04: Avsked utan underhåll. Innehade en tid ett åkeri i Västerås. Utflyttad 1/1 1905 till Stockholm
>
Karl August WAD
Utflyttad 21/10 1889 till Stockholm, Maria församling.
>
Lars Fredrik WAD
Vicecorp 10/5 1858, corporal 18/7 1859, distinktionscorporal 20/6 1861. GM-83: Avsked med anmälan till underhåll. Tjänt utmärkt väl. Korpralskola Karlsborg 1854, jvgkomm 1854, förman för schaktlag 197, garnisonsk [...]
>
Lars WADMAN
1750 besiktigad och god befunnen. 1759 sjuk i Stralsund.
>
Nils HELLSTEN
Kommenderad till Corpis 9/12 1788. Var i tjänst 1789.
>
Olof WAMAN
Föravskedad vid GM på Gripsholms Slott. Liten och svag, kasseras. Roten vakant.
>
Per WADMAN
-18 =. Gammalt krutmått och -pung. Gehäng och bantler förslitet. Ej fått kappa. Död vid W Ede. Vid norska utmarschen förlorat bajonett och värja, gehäng och selja, bantler med grenad.taska, kruthorn, smörjhorn o [...]
>