< Tillbaka <
Info om rote

Leråker

Rotens nummer år 1686 – 639, 1688 – 642, fr o m 1710 – 670.

Rotens sammansättning år 1686:
Lehråker, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: M Stenbäck.
Runsiö i Över-Selö sn, 1 Mantal. Hjälprote.
Boswed i Torsen sn, 1/3 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Lehråker — Nils, 1/2 Mantal, står för 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.
Runsiö — Madam Schröder, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Boswed i Torsen sn, 1/3 Mantal. Hjälprote.

Roten anslagen till spel i nummer 22/12 1851 – 1901.

Torp

Torpnummer

SR-00-0670

Rote

Leråker

Rotegård 1

Lehråker

Andel 1

1

Rotegård 2

Runsiö

Andel 2

1

Rotegård 3

Boswed

Andel 3

1/3

Rivet

X

Torpbild 1

Torpbild 2

Socken

Aspö

Kompani

Strängnäs kompani

Soldater vid detta torp