< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0669

Rote

Dalby

Rotegård 1

Dahlby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Dahlby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Dagzengh

Mantal 3

1/2

Rivet

X

Socken

Aspö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 628, 1688 – 631, fr o m 1710 – 699.

Rotens sammansättning år 1686:
Dahlby — Enkian, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Dahlby — Per, 1/2 Mantal. Hjälprote.
Dagzengh — Per, 1/2 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Dahlby — Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands-Staten.
Dahlby — Erick, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Dagzengh — Erick, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Anders DAHLSTRÖM
>
Anders DALSTRÖM
TIll Finland 1789. GM-17: Får avsked för svaghet. Bevistat fälttågen. Varit fånge 1809. Tjänt utmärkt väl. Anmäles till underhåll.
>
Carl DAHL
>
Eric DAHLMAN
Karlen god och gillas. 1742 till Galeer-Esquadern.
>
Eric OLOFSSON
Fått utbyta sig emot Jacob Danielsson.
>
Erich DAHLMAN
GM-19: Får lov för en god karl att utbytas.
>
Frans Eric DALBERG
Familjen flyttade 24/10 1879 till Över-Selö. 24/10 1874 inflyttade snickaren C V Halling. Utflyttad 24/10 1874.
>
Jacob DAHLMAN
-18 =. Bantler förslitet. GM-18 den uppviste karlen för ung och späd, utan bör här stå Eric Olofsson.
>
Jacob DAHLMAN
>
Johan BJÖRKMAN
>
Johan DAHLMAN
676 = Skälby, Härad
>
Johan DAHLSTRÖM
Corporal 18/5 1778.
>
Johan PERSON
>
Johan Theodor DAHL
GM-39: Anses jämlikt läkarbetyg vara till krigstjänst numera oförmögen. Erhåller på begäran avsked.
>
Knut Axel HJORT
Utflyttad till Vansö 12/12 1904. Flyttade till Johannistorp under Märinge, Tosterö. TIll Sundby socken 4/11 1912.
>
Lars DAHL
GM-48: Sjuk å roten enligt betyg.
>
Lars DAHLBERG
GM-59: Hemförlovad till Sverige och roten från Pommern 20/4 1759. Haft wattusoten, svag, kan på en lång tid ej återhämtas att göra kronans tjänst. Sjuk och svullen med en hård mage. GM- 62: Casseras. Vac.
>
Lars Magnus DAHL
1751 sjuk hemma enligt attest. GM-63: Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg (lungtuberkler). Tjänt väl. Ev far till 639:1 Dahl, Fogdö.
>
Pehr DAHLMAN
Vacant.
>
Per LÅKERMAN
Död i Quarteret i Halmsta socken. Skinbyxor, swart halsduuk, hanskar, geihäng, skoor, kamb, bantleer förkommit i siukdomen. Rensel och baionet förlorat i slaget.
>