< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0667

Rote

Oppeby

Rotegård 1

Hästängh

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Oppeby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Oppeby

Mantal 3

1

Socken

Aspö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 632, 1688 – 635, fr o m 1710 – 667.

Rotens sammansättning år 1686:
Hästängh — Esbjörn, 1/4 Mantal. Huvuddrote. Possessor: Ingeborg Ryning.
Oppeby — Lars person, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Ingeborg Ryning.
Oppeby — Per Carlson, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Ingeborg Ryning.

Rotens sammansättning år 1728:
Oppeby — Erick, 3/8 Mantal, står för 1 Mantal. Huvuddrote. Possessor: Fru Chat. Wrangel.
Oppeby — Mats, 3/8 Mantal, står för 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Chart. Wrangel.
Hästäng — Johan, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Chat. Wrangel.

Soldater vid detta torp