< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0666

Rote

Husby

Rotegård 1

Husby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Husby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Plogarn

Mantal 3

1/2

Rivet

X

Socken

Aspö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 633, 1688 – 636, fr o m 1710 – 666.

Rotens sammansättning år 1686:
Plogare — Lars Månson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Elsa Kruus.
Huseby — Erich Svensson, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Elsa Krus.
Huseby — Olof Person, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Elsa Krus.

Rotens sammansättning år 1728:
Husby — Herr Molin, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cappelans bohl.
Husby — Herr Molin, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru E E Flemming.
Plogarn, 1/4 Mantal, står för 1/2 Mantal. Possessor: Fru A. Cath. Wrangel.

Soldattorpet brann ner 1956.

Soldater vid detta torp

Abraham STAKE
-18 =. Gehäng och bantler förslitet. Har gammalt krutmått och -pung. Ej fått kappa. Död vid norska gränsen. Vid marschen ur Norge förkommit all mondering och gevär. Vac.
>
Anders HUSFER
Antagen datum osäkert, kan var 2/5 1778.
>
Axel Reinhold GUSTAFSSON
GM-79: Beviljas avsked utan underhålll för sjuklighet (kronisk lunginflammation) enligt betyg. Tjänt väl. Utflyttad till Husby 2, Lötgården.
>
Carl August EK
Avsked utan underhåll. Utflyttad 8/11 1904 till Fridhem.
>
Carl BOM
"Warit förr under attolieriet och der ifrån dimmiterat d 28/9 1709. Handskarna förkommit i slaget".
>
Carl LINDBERG
>
Eric Pehr HÄLL
GM-66: Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmäles till underhåll på expektans. Tjänt väl. Utflyttad till Torp under Wadholm 14/3 1866.
>
Erick STAKE
Har gårdsbruk. Fått sig utbyta emot Pehr Pehrsson. -28 får confirmation på bytet.
>
Fredrik Ferdinande BOUVIN
GM-72: Begär och får avsked för sjuklighet. Tjänt väl. Utflyttad 25/10 1872 till Lidingö.
>
Harald HUSGREN
1791 sjuk i lägret.
>
Jonas HUSGREN
Till Finland 1789. Sjuk vid Syrax å.
>
Lars LARSSON
>
Nils HURTIG
GM-50: Besiktigad och god befunnen.
>
Nils HUSMAN
>
Olof GOLDSTEDT
>
Olof HURTIG
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. 1762 kommenderad på arbete i Stralsund. D:o 1761. GM-74: Sjuk och liten får avsked.
>
Pehr STAKE
1728 gillas. GM-44: Gammal och till vidare tjänst oduglig. Begär och får avsked. Vakant.
>
Wilhelm Alexander SILFVERBRAND
"Minderårig volontär".
>