< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0665

Rote

Husby

Rotegård 1

Huseby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Huseby

Mantal 2

1

Socken

Aspö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 630, 1688 – 633, fr o m 1710 – 665.

Rotens sammansättning år 1686:
Husby — Anders Erichson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Niels Bagges.
Huseby — Anders Jönson, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Niels Bagges.

Huseby — Carl,3/4 mantal, står för 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Elsa Flemming.
Huseby — Erick, 172 Mantal står för 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Elsa Kruus.

Torpet autentiskt. Sommarbostad. Ägare (1980) lantbrukare Pettersson, Klitsbro.

Ur Strängnes Tidn1923-04-05:
“Genom offentlig auktion tisdagen den 15 maj kl 1 e.m. låter godsägare Albin Odén, Lagnö, försälja Husby soldattorp nr 665 med dithörande byggnad och uthus, samt omkring 2 tnld god jord, beläget invid landsväg, ångbåtsbrygga, kyrka, skola och handelsbod. Kontant vid klubbslaget 1 000 kr, resterande efter överenskommelse. O. Boberg. Auktionsförrättare.”

Soldater vid detta torp