< Tillbaka <
Info om rote

Husby

Torp

Torpnummer

SR-00-0664

Rote

Husby

Rotegård 1

Huseby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Huseby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Huseby

Mantal 3

1/2

Rivet

X

Socken

Aspö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 627, 1688 – 630, fr o m 1710 – 664.

Rotens sammansättning år 1686:
Huseby — Erichs enkia, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Huseby — Olof Erichson, 1/2 Mantal. Hjälprote.
Huseby — Gropegården, Anders, 1/2 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Huseby — Olof, 1/2 Mantal- Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Huseby — Erick, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Huseby — Gropegården — Israel, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.

Roten anslagen till musikens underhåll 1/1 1833 – 1901.
Roten anslagen till underofficers lön 1/7 1826 — 31/12 1832.

Soldater vid detta torp