< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0663

Rote

Husby

Rotegård 1

Huseby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Huseby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Huseby

Mantal 3

1/2

Socken

Aspö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 626, 1688 – 629, fr o m 1710 – 663.

Rotens sammansättning år 1686:
Huseby — Israell, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Husby — Niels Jönson, 1/2 Mantal. Hjälprote.
Husby — Lars Bengtzon, 1/2 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Huseby — Lars, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Huseby — Nils, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Huseby — Hans, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.

1870-72 bodde snickaren Per Gustaf Andersson med familj å torpet.
8/11 1877 – 23/10 1878 bodde skomakarlärlingen Holger Eriksson å torpet. Flyttade till Stockholm.

Soldater vid detta torp