< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0661

Rote

Fräket

Rotegård 1

Fräket

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Waholm

Mantal 2

1

Socken

Aspö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är 1686 – 634, 1688 – 637, fr o m 1710 – 661.

Rotens sammansättning år 1686:
Fräket — Erich Jöranson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Elsa Kruus.
Waholm — Enkian, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Elsa Kruus.

Rotens sammansättning år 1728:
Fräket — Nils, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Anna Cath Wrangel.
Waholm — Erick, 3/8 Mantal, står i roten för 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Flemming.

Roten anslagen till underofficers lön 1/7 1815 – 24/7 1816.
Roten anslagen till Statsverket 27/5 1793 – 1/10 1801.

Soldater vid detta torp