< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0660

Rote

Magrö

Rotegård 1

Magröö

Mantal 1

1

Rotegård 2

Magröö

Mantal 2

1

Socken

Aspö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 629, 1688 – 632, fr o m 1710 – 660.

Rotens sammansättning år 1686:
Magröö — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Magröö — Anders Ericson, 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Magröö — Karl, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Magröö — Olof, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp