< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0651

Rote

Edeby

Rotegård 1

Edeby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Bädarn

Mantal 2

1

Rotegård 3

Logaren

Mantal 3

1/2

Socken

Aspö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 631, 1688 – 634, fr o m 1710 – 651.

Rotens sammansättning år 1686:
Ekeby — Änkan, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Hans Herts.
Bedharen — Änkan, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Under Säby.
Logarn, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Niels Bagge.

Rotens sammansättning år 1728:
Edeby — Myrman, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Bädarn — Olof, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Anna Katarina Wrangels arvingar.
Logaren — Lars, 3/16 Mantal, står för 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Pehr Bagge.

Roten vakant till Statsverket: 27/3 1793 – 1/1 804.

Se 709 Lundby, Strängnäs socken. Johan Flink tp hit 24/11 1719.

Soldater vid detta torp

Anders HEDENVY
Befordrad till corporal vid mönstringen i Strengnäs 1709. Befordrad till rustmästare 1710 efter Herr Överstens order. Eget kompani. 680 = Hagby, Härad.
>
Bengt ED
Avförd ur regementets rullor för snatteri.
>
Carl EHN
>
Carl Erik ED
GM-51: Sjuk hemma enligt betyg. GM-55: Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Tjänt väl.
>
Carl RINGBERG
>
Carl Volter KUHLHIELM
908 = Näs, Björnlunda.
>
Eric EDBERG
>
Evert SALBERG / Falberg
Corporal 15/4 1710. Kan läsa och skriva. Musqvet och bajonett förlorade i slaget vid Helsingborg 28/2 1710.
>
Gustaf Axel ED
GM-83: Avsked. Anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl. Flyttade till Fridhem, Helgarö 9/10 1894. Uh 1886. Utflyttad till Stefansbo, sedan till Römyran.
>
Gustav Adolph von FURMAN
Befordrad till Furirs indelning vid detta kompani. (985 = St Årby, Toresund).
>
Hindric BLOMBERG
>
Jacob SKÅNING
Född i Österbotten.
>
Jan ED
GM-93: Undermålig och oskicklig till kronans tjänst. Får avsked.
>
Joen LARSSON
1690 sjuk hemma.
>
Johan ED
På rotens begäran avförd ur rullorna för vanfrejd.
>
Johan ED
>
Johan EDSTRÖM
Approberad 1774. Död under arbetskommendering i Christianstad.
>
Johan EN
Roten vakantsatt. 674 = Skedinge, Strängnäs socken.
>
Johan Hindric WESTIN
Grad: Interimsrustmästare. Innehade corporalindelningen.
>
Jonas LARSSON
Avsked sept 1717.
>
Karl Johan ED
Avsked utan underhåll. Utflyttad 1902.
>
Lars Fredric AQUILLON
706 = Årby, Strängnäs socken.
>
Nils EDBERG
Corporal "utan lön" 19/19 1788. Corporal 19/7 1989.
>