< Tillbaka <
Info om rote

Rundholm

Torp

Torpnummer

SR-00-0625

Rote

Rundholm

Rotegård 1

Ranholmen

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kiellargården

Mantal 2

1/2

Socken

Vansö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 617, år 1688 — 618 och from år 1710 — 625.

Rotens sammansättning år 1686:
Ranholmen — Olof Erichson 1 Mantal. Huvudrote
Kiellargården — Olof Nielson 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Elis Kurcks

Rotens sammansättning år 1728:
Ranholmen — Lars 1 Mantal. Huvudrote
Kiellargården — Erick 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Johan Gabriel Sack

Roten vacant 1763-01-31 — 1768-00-00
Rotens nummer är år 1686 — 617, år 1688 — 618 och from år 1710 — 625.

Rotens sammansättning år 1686:
Ranholmen — Olof Erichson 1 Mantal. Huvudrote
Kiellargården — Olof Nielson 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Elis Kurcks

Rotens sammansättning år 1728:
Ranholmen — Lars 1 Mantal. Huvudrote
Kiellargården — Erick 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Johan Gabriel Sack

Roten vacant 1763-01-31 — 1768-00-00

Soldater vid detta torp

Anders Gustaf WIK
>
Anders HOLM
Inflyttad från Fogdö 1801.
>
Anders Johan SKANTZ
Gift. Fader till 704 Edlund och troligen son till 601 Gustaf Ölin. GM -79: Karlsborg. Utflyttad till Härad 1898-11-15.
>
Anders RELLING
Födelseåret osäkert, kan vara 1731. Inflyttad från Selaön 1788.
>
Anders RUNN / RUND
Gift. Inflyttad från Helgarö 1792. Blesserad vid Franckenfronten av kula genom ena låret. Sjuk i Stralsund, utbytes mot en annan från hemorten. Erhåller avsked vid GM 1807-06-20?? / 1808-03-15??
>
Eric BIÖRCKENGREEN
Karlen god, gillas. 1741 till Galéer-Esquadern.
>
Eric RUNBOM
>
Erik Evald HALLIN
Inflyttad från S-Årby 1898-12-24. Avsked på grund av oförmögenhet till Krigstjänst. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad till Strängnäs 1906-10-22.
>
Frans Julius TÖRNBLOM
Grad: Soldat - Timmerman. Inflyttad från Härad 1865. GM -69 Grisslehamn. GM -72: begär och får avsked för sjuklighet. Tjänt väl. Utflyttad till Spånga 1872-10-24, återinflyttade till ST 1873-01-23. "Inhysd" i [...]
>
Håkan MECKELGREN
GM -63: för liten, kan ej bära upp geväret, får avsked.
>
Johan WIK
Arbetstjänstgöring. Södertälje Compani 1810. Dog på sjukhus.
>
Jonas RUNBOM
GMJ -59: får avsked såsom bräcklig och oduglig till Kronans tjänst.
>
Lars WIK
Gift. Inflyttad till Vansö 1813. Vistades i hemorten 1809-07-25. Interimsavsked.
>
Nils RUNBERG
Inflyttad från Fogdö 1773. Bodde på torpet 1788.
>
Olof KOOD
Kan intet hantvärk. MusqvetHölstret bortkommet i Slaget (1710).
>
Olof MATZON
>
Pehr ROOS
-18: Gehäng förslitet. Avancerat till Corporal vid nr 701.
>
Pehr WIK
Födelseåret osäkert. Interimsavsked.
>
Petter WIK
GM -35: ställes på 1 års förbättring för sjuklighet vilken enligt läkarbetyg möjligen kan övervinnas.
>
Staffan BIÖRCKENGREEN
>