< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0623

Rote

Askare

Rotegård 1

Askare

Mantal 1

1

Rotegård 2

Plångsta

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Vansö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 727, år 1688 — 625 och from år 1710 — 623.

Rotens sammansättning år 1686:
Låsta, Strängnäs sn 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Crono
Baggebohl, Gryt sn 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Herr Carl Rotskieldz
Skiepmohra och Mehlsäter, Gåsinge sn 1/4 Mantal vardera. Hjälprotar. Possessor för båda: Crono

Rotens sammansättning år 1688:
Askare — 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Skatte
Skiepmora — 1/4 Mantal. Hjälprote
Mehlsäter — 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Crono
Baggebohl — 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Carl Rotskield

Rotens sammansättning år 1728:
Askare — Erick 1 Mantal. Huvudrote
Plångsta — Herr Öfwer-Jägmästare Hilletohn 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet

Roten vacant 1710-05-06 — ??
Roten anslagen till Spel i Nummer i stället för nr 633: 1845-12-31 — 1851-12-22

Lägenhet Grönlund

Soldater vid detta torp

Abraham ASK
Inflyttad från Taxinge 1803. Gift. Medalj för tapperhet i fält vid Säfvar. 1817 kommenderad till Södertälje. GM -35: Erhöll på begäran avsked. Anmälan till underhåll. Sjuklig med klen arbetsförmåga. Bevi [...]
>
Anders ASKBOM
-44: God Karl och gillas. I tjänst 1750.
>
Anders ASKBOM
Gift. Till Finland 1789. Okt. -89 sjuk i Sverige. Rymde 1790.
>
Carl Fredrik DAHLSTRÖM
Inflyttad 1880-11-02. 3 söner, 1 dotter. GM -05: Avsked med underhåll på expektans. Utflyttad till Grönlund.
>
Daniel ELDH
-18: Gehänget förslitet. Approberad. Förlorat på marschen ur Norge 2 Skjortor, 1 Svart Halsduk och Gula Strumpor. 1741 till Galéer-Esquadern.
>
Eric ELD
GM -42: Har tillförene tjänt vid Reg. och vid GM casserats. Kan nu ej antagas, emedan han dessutom är gammal. Casseras.
>
Johan EELDH
I tjänst 1690.
>
Jonas ASK
Födelseåret osäkert. Gift. GM -45: Ofärdig i höger axel. Oduglig till Krigstjänst. Avsked.
>
Lars ELD
Död i Quarteret i Hal...sta sn. Swarth Halsduuk, Hanskar, Skoor och Remb bortkommit i Siukdomen. Piqven och Wärian förkomne i Slaget.
>
Magnus ASK
Inflyttad från Ytterselö 1791. Gift. GM -02: sjuklig. Får avsked. Utflyttad till Gripsholm 1804.
>
Magnus ASKBOM
Ankom Pommern från Sverige 1761-10-19. Kommenderad till Stralsund. D:o 1762. -78: sjuk enligt attest. Samme soldat som SR-00-0623 Magnus Asköö??
>
Magnus ASKÖÖ
Samme soldat som SR-00-0623-1761 Magnus Askbom??
>
Olof ASKBOM
Ankom Pommern från Sverige 1758-08-12. 1759 sjuk i Stralsund.
>
Olof SCHULTZ
Erhållit Kongl. Maj:ts Nådigaste avsked i anseende till dess oduglighet, daterat Lund 1717-12-03.
>
Pehr ASK
>
Per Erik GOFFE
GM -79: Beviljas avsked för sjuklighet enligt betyg. Underhåll på expectans. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad till Källgården under Bergshammar 1878-10-24. Bodde 1900 i Boda, Fogdö.
>
Pär ASKLUND
Inflyttad 1790. Rymde 1791.
>