< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0622

Rote

Hyvena

Rotegård 1

Hyfwena

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hyfwena

Mantal 2

1

Socken

Vansö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 604, år 1688 — 605 och from år 1710 — 622.

Rotens sammansättning år 1686:
Hyfwena — Olof Erichson 1 Mantal. Huvudrote
Hyfwena — Hans Olson 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Hyfwena — Anders 1 Mantal. Huvudrote
Hyfwena — Joen Ersson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Roten anslagen till underofficers lön 1815-07-01 — 1826-10-24

Såldes till lägenhet Karlberg 1907

En 622 Fredriksson utnämnd till korpral 1911

Soldater vid detta torp