< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0621

Rote

Hyvena

Rotegård 1

Hyfwena

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hyfwena

Mantal 2

1

Socken

Vansö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 602, år 1688 — 603 och from år 1710 — 621.

Rotens sammansättning år 1686:
Hyfwena — Anders Olson 1 Mantal. Huvudrote
Hyfwena — Niels Håkanson 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Hyfwena — Olof 1 Mantal. Huvudrote
Hyfwena — Joen Hansson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Roten vacant 1728-09-04 — 1737-09-15
Roten vacant 1768-12-20 — 1774-06-20
Roten vacant 1801-03-01 — 1803-05-17
Roten anslagen till underofficerslön 1815-07-01 — 1823-03-25

Soldattorpet sålt till lägenhet Backgården 1908

Soldater vid detta torp

Anders SVAAN
>
August Albert HELLQVIST
Inflyttad från Barva 1889-10-26. Fick, på egen begäran, ändra namnet från Häll till Hellqvist 1895-11-17. Utflyttad till Över-Järna 1906-02-20.
>
August Emil BLIXT
Inflyttad från Länna 1887-12-30. Kasserades som soldat, men kvarbodde en tid å ST. Utflyttad till Härad 1898-11-11.
>
Carl Gustaf BLIXT
Gift. 1826 till Södertälje Kanal. Befordrad till Corporal 1845-12-15. GM -59: begär och får avsked såsom gammal och sjuklig enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Carl O HYFNER
Gift. Inflyttad från Fogdö 1790. GM -93: "Contract och styf i ena benet, efter Reg:ts-fältskärens betyg obotligt, får avsked." Utflyttad till Strängnäs 1796.
>
Eric HYFVENBERG
Karlen god, approberas. 1741 till Galéer-Esquadern.
>
Eric LINDGREN
Gift. KM -15: Begär och får avsked i anseende till ålder och mindre tjänstbarhet, och som han gjort fälttågen i Norge och Finland 1808-09, Tyskland och Norge 1813-14 anmäles han till underhåll.
>
Eric NYMAN
>
Erich LARSON
>
Erik NILSSON
Död i Västergötland.
>
Gustaf Adolph HJULHAMMAR
Befordrad till Rustmästare.
>
Hans SWAHN
GM -28: Karlen gammal, skröplig, ofärdig i Knäet, får avsked. Transport hit? I tjänst sedan 1716. Samme soldat som SR-00-0621-1714 Hans Swan??
>
Hans SWAN
-18: Gehänget förslitet. I tjänst 1719. Samme soldat som SR-00-0621 Hans Swahn??
>
Johan FRÖBERG
Befordrad till Furirs lön och erhöll denna rote i december 1793 men hitbyttes föraren Hjulhammar.
>
Johan NYMAN
Född i Nyland. Approberad. Kan intet hantvärk.
>
Johan SVAN
Hela Monderingen och Geveret förkommit på platsen.
>
Karl Johan BLIXT
Inflyttad från Härad 1859. Gift. Underhåll 1889. Utflyttad till Loviseberg.
>
Karl König HILLESTRÖM
Namnet har tecknats HILLERSTRÖM också.
>
Lars LUNDQVIST
Avancerat till Rustmästare vid detta Comp. 1768-06-02.
>
Nils NYMAN
Mönstrad i Stockholm. 1758 sjuk. 1759 sjuk i Quarteret. 1760-62 kommenderad till Fabritie-Bat, Stralsund.
>
Thure HYFNER
Gift. Till Finland 1789-07-18.
>