< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0620

Rote

Håfgården

Rotegård 1

Håfgården

Mantal 1

1

Rotegård 2

Håfgården

Mantal 2

1

Socken

Vansö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 616, år 1688 — 617 och from år 1710 — 620.

Rotens sammansättning år 1686:
Håfgården — Joen Michelson 1 Mantal. Huvudrote
Plångsta — Måns Nilson 1/2 Mantal. Hjälprote
Ekeby i Fogdö till hjälp 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Elis Kurcks

Rotens sammansättning år 1728:
Håfgården — Hernander 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands-Staten
Håfgården — Anders 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Anna Berendts

Roten vacant 1710-04-23 — 1714-00-00.

Soldater vid detta torp