< Tillbaka <
Info om rote

Roteby

Rotens nummer är år 1686 — 615, år 1688 — 616 och from år 1710 — 619.

Rotens sammansättning år 1686:
Roteby — Anders Person 1 Mantal. Huvudrote
Roteby — Erich Anderson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Gustaf Oxenstierna

Rotens sammansättning år 1728:
Roteby — Erick 1 Mantal. Huvudrote
Roteby — Åhrberg 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Roten vacant 1718-12-13 –1720-04-12
Roten vacant 1742-11-26 — 1756-00-00
Roten vacant 1768-12-20 — 1776-11-22
Vacant till Statsverket 1797-07-30 — 1804-01-01
Roten vacant 1829-02-20 — 1831-03-28, 1838-05-03 — 1836-12-24
Vacant till volontär 1848-10-14 — 1871-12-30

Anslagen till volontärs avlöning 1835-12-31 — 1882? Vacant 1882?

Kallades “Wahlstugan” efter fd soldat Wahl, Valla rote, som disponerade torpet till pensionärsbostad.
Stugan ställdes på grunden efter ST 617, som flyttats till Ned. Vältesta.

Torpet nedplockades och blev smedja i Vansö kyrkby. Huset finns kvar år 1988.

Torp

Torpnummer

SR-00-0619

Rote

Roteby

Rotegård 1

Roteby

Andel 1

1

Rotegård 2

Roteby

Andel 2

2

Flyttat

X

Kartklipp

Socken

Vansö

Kompani

Strängnäs kompani

Soldater vid detta torp