< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0618

Rote

Hällby

Rotegård 1

Helleby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Mälby

Mantal 2

1

Rivet

X

Flyttat

X

Socken

Vansö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 619, år 1688 — 620 och from år 1710 — 618.

Rotens sammansättning år 1686:
Helleby — Niels Anderson 1 Mantal. Huvudrote
Mälby — Lars Anderson 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Helleby — Nils 1 Mantal. Huvudrote
Mälby — Lars 1 Mantal. HJälprote. Possessor för båda: Under Danviken, Stockholm

Torpstugan flyttad till Mälby (drängstuga)

Soldater vid detta torp

Anders ALIN
Gift. GM -48: Begär och får kalla sig Alin istället för Kalm. GM -59: sjuk å roten. GM -66: Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl.
>
Anders DAHLSTRÖM
Kan läsa och skriva. -18: Gehänget förslitet. Ej fått Kappa. Död vid W. Ede. I dess sjukkvarter förlorat Värja, Gehäng, Sellja, Handskar, 1 svart Halsduk, 1 Skjorta, Skospännen och Pique.
>
Carl FALCK
Lärt HofslagareHanntwärk. Piqven lämnad i Hellsingborg afbruten (1710).
>
Eric KAST
Efternamnet osäkert. Interimsavsked.
>
Erich HELLBERG
>
Frans August HELIN
Var med om att bygga gamla Soldathemmet vid regementet, trappan i nr 616. Utflyttad till Skogsvägen 93, Strängnäs.
>
Gustaf HELLBERG
Gift. Inflyttad från Stockholm 1866. Tjänt 3 år vid Svea Lifgarde. GM -79: Vaxholm. 1879-06-21 vid mönstringen å Vaxholms fästning, anmälde soldaten att vederbörande rotehållare fem sista åren hindrat honom [...]
>
Johan HÄLLGREN
GM -83: Karlen har bråck i högra ljumsken enligt fältskärs intyg, begär avsked, vilket honom såsom därav oskicklig till Kronan tjänst beviljas, dock skall karlen ersätta roten dess till honom utgivna legan efter [...]
>
Jonas KALM Jonas
Ev. född i Uppland. Gift.
>
Niels LARSON
>
Nils HÄLLBERG
Mönstrad i Stockholm. GM -74: får avsked såsom oduglig till Kronan tjänst.
>
Olof HÄLLBERG
-40: Karlen god, approberas. 1741 till Galéer-Esquadern.
>
Pehr / Petter KJELL / HÄLL
Född i Västergötland. Gift. Inflyttad från Härad 1803. I tjänst 1806. Vid avskedet sjuklig och svag karl.
>
Petter KIELLDAHL
Född i Wästergötland. -33: God och gillas. Avancerat till Corporal vid nr 601.
>
Pär HELLBOM
Inflyttad från Helgarö 1790. Hustrun nedkom med en dotter 1788 som dog 1789. Fick åter en dotter 1796-03-25 som dog 1796-03-31. Hustrun dog dagen före. Hellbom gifte om sig 1796. Nya hustrun fick en dotter 1798-10-13 [...]
>
Sven HELLMAN
GM -44: Fallen i brott, kan ingen tjänst göra. Casseras.
>
Sven HÄLLBOM
Födelseåret osäkert. Gift.
>