< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0617

Rote

Eneby

Rotegård 1

Weltesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Eneby

Mantal 2

1/2

Flyttat

X

Socken

Vansö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 610, år 1688 — 611 och from 1710 — 617.

Rotens sammansättning år 1686:
Weltesta — Anders 1 Mantal. Huvudrote
Eneby — Erich Erichson 1/2 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Weltesta — Erich 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Ulric Gyllenstolpe
Eneby — Anders 1/2 Manral. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet

I kolumnen för “förra mönstringen” i rullan 1762 står: “upwisen Hindric Hesse, som utages, såsom Volonteur för denna Nummer, approberas dock utan lega och städsel, är 19 år, ogift, sörmlänning”

Ännu 1768 “Wältesta” rote.

Soldattorpets byggnader såldes 1906 till lägenhetsägare Jern (fotograf). Husen bortfördes till Ned. Vältesta. Jorden åter till rotehållaren.

Soldater vid detta torp