< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0616

Rote

Eneby

Rotegård 1

Eneby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Eneby

Mantal 2

1/2

Socken

Vansö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 609, år 1688 — 610 och from år 1710 — 616.

Rotens sammansättning år 1686:
Eneby — Erich Person 1/2 Mantal. Huvudrote
Eneby — Olof 1/2 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Eneby — Pehr 1/2 Mantal. Huvudrote
Eneby — Nils 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet.

Roten anslagen till underofficerslön 1831-03-23 — 1832-12-31
Roten indragen till lönefyllnad åt uoff 1833-01-01 — 1834-12-31

I Förs.boken är 616 och 617 sammanslagna till “Rosenborg”
Rosenborg inköptes 1906 av lägenhetsägare Johan Alexander Jern. Han inköpte även nr 617

Soldater vid detta torp