< Tillbaka <
Info om rote

Ekeby

Torp

Torpnummer

SR-00-0613

Rote

Ekeby

Rotegård 1

Eekeby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Elma

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Vansö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 613, år 1688 — 614 och from år 1710 — 613.

Rotens sammansättning år 1686:
Eekeby — Erich 1 Mantal. Huvudrote
Elma — Niels 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Eekeby — Anders 1 Mantal. Huvudrote
Elma — Pehr 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Roten vacant 1758-04-03 — 1778-05-02.

Troligen torpet mitt för nr 615.
Soldattorpets byggnader borttagna omkr 1906. Jorden åter till rotehållarna.

Soldater vid detta torp