< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0612

Rote

Elma

Rotegård 1

Elma

Mantal 1

1

Rotegård 2

Eneby

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Vansö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 601, år 1688 — 602 och from år 1710 — 612.

Rotens sammansättning år 1686:
Elma — Michel 1 Mantal. Huvudrote
Eneby — Abram 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Elma — Erik och Anders 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands-Staten
Eneby — Staffan och Anders 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet

Lägenhet “Eriksberg”, revs i början av 1950-talet.

Soldater vid detta torp

Anders ELD
1826 kommenderad till Göta Kanal. GM -35: Avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Oduglig till Krigstjänst.
>
Anders ELMBERG / JELMBERG
1793 kommenderad till Stockholm för stenhuggningsarbete. GM -06: bräcklig, avsked med underhåll.
>
Anders HJELM
Anställningsåret osäkert. Inflyttad från Roteby 1807. Död som krigsfånge i Helsingfors.
>
Bengt JELM
>
Bengt LÖFMAN
>
Carl HIELM / ELM
Dog i rysk fångenskap 1809-12-00.
>
Carl Johan ELD
Eld var lång och mager och hade helskägg. Han var dödgrävare vid Vansö kyrka, där han också var kyrkvaktare. Han hade 2 söner och 3 döttrar. Utflyttad till "Eldstugan", Karlsborg. Underhåll 1893. Flyttade till [...]
>
Eric HIELMING
GM -40: Karlen god och gillas. Interimsavsked. GM -50: Avskedet confirmeras, varför han i anseende till bytet med Johan Gustafsson erlägger 1 Daler Smt till Krigsmanshuset.
>
Eric JÄLM
GM -33: Karlen genom sjukdom utsvagad och bräcklig, får avsked.
>
Eric Viktor KARLSSON
13 barn. Duktig arbetskarl. Tog sig en "bläcka" ibland. Gumman skällde då på honom. Var i tjänst 1916. Avskedsdatum osäkert. Utflyttad 1921.
>
Johan ELM
Interimsavsked.
>
Johan JELMING
1759 sjuk i Bergen. GM -63: har svagt bröst och andtäppa. Får avsked.
>
Johan LILLIEBERG
GM -18: Gehäng förslitet. Denna karl har hetat Lillia, men som det är tvenne av det namnet så kallas han Lillieberg (se nr 640). Musqvet och Bajonett förkommit i action vid Stäket 1719-08-13. GM -19: har brå [...]
>
Johan MATZON
>
Per Olof ELD
1851 8 dagars arrest för fylleri. GM -63: begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl. Underhåll 1866.
>