< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0609

Rote

Åsby

Rotegård 1

Åsby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Åsby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Brenåhrby

Mantal 3

1/2

Socken

Vansö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 607, år 1688 — 608 och from år 1710 — 609.

Rotens sammansättning år 1686:
Åsby — Anders 1 Mantal. Huvudrote
Åsby — Erich Tomson 1 Mantal. Hjälprote
Brenåhrby — Måns 1/2 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Åsby — Anders 1 Mantal. Huvudrote
Åsby — Staffan 1 Mantal. Hjälprote
Brenåhrby — Anders 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållet

Roten vacant till Krigsacademien 1792-04-20 — 1798-05-09
Roten anslagen till Volontärs avlöning 1846-01-01 — 1846-12-05
Roten anslagen till Trumslagareboställe 1846-12-05 — 1847-12-03, i stället för nr 729

Torpet låg på Bränn-Årby mark och kallades ibland “Bränn-Årby soldattorp”, byggt år 1826
Ett annat namn var Qvarnbacken.
1911 “Furudal”, då bodde där skräddare Sven Valfrid Svensson = stugan bredvid “Årbylund”

Soldater vid detta torp

Anders REHN
Hemkommen ur dansk fångenskap och här insatt. Tillhörde tidigare nr 603. För dess förkylda fötter bekommit Högwälborne Herr Baron och Gen.maj. Fuchs int.avsk. GM 1728-09-04: gammal och bräcklig, får confirmat [...]
>
Anders ÅHS
Inflyttad från Rundholm 1798. 1807 sjuk i Stralsund. Dog i rysk fångenskap. Enligt Husf.h.l. död på Åland.
>
Carl CONS
Födelseåret osäkert. Interimsavsked.
>
Carl DAHLSTRÖM
Födelseåret osäkert.
>
Carl Erik ÅLUND
Inflyttad från Jäder 1878-11-08. 4 barn ( 2 söner + 2 döttrar). Son till 1175 Anders Gustaf Rask. Utflyttad 1906-11-14.
>
Carl Gustaf ÅLUND
GM -76: Erhåller avsked för sjuklighet. Tjänt väl. Utflyttad till Härad 1877-10-24.
>
Johan Werner ÅLUND
GM -51: begär och får byta namn från Ås till Ålund. GM -55: begär och får avsked till följe av försvagad syn. Tjänt väl.
>
Johan ÅSMAN
Mönstrad i Stockholm. Grann Karl. Approberas. 1759 sjuk i Kvarteret. 1760 kommenderad till Dänholmen. GM -63: Brutit högra benet under tjänstgöring. Får avsked med rekommendation till underhåll.
>
Jon ÅSTRÖM
Kommenderad till Corpis 1788-12-09.
>
Jonas CEDERBRANDT
Födelseåret osäkert. GM 1839-06-15 begär och får byta namn från Silfverbrand till Cederbrandt. Interimsavsked.
>
Jonas REHN
Läser och skriver. Gehäng med Värja sedan 1716. Ej fått Kappa. I sjukkvarteret vid W. Ede förlorat Värja, Skinnbyxor, Handskar, Skospännen och Pique.
>
Lars Johan RYDBERG
GM -30: skadad i vänster öga, men hindras ej därav i tjänsten. GM -35: Erhåller avsked såsom helt blind på vänster öga.
>
Lars OLSON
GM -86: "Emedan dhenne Rotens Knecht Lars Olson Hafwer stulit förän han blef Soldat, ty Casseras han och Roten skaffe Karl i Stellet."
>
Olof MÅNSSON
>
Olof ÅHSMAN
GM -33: Karlen för liten och svag, kan ej approberas.
>
Oluf REEN
"1690 sjuk på marchen."
>
Pehr REHN
Kan intet hantvärk. "Kruutmåttet bårtkommit på Marschen" (1710). Död eller fången vid Strahlsunds övergång 1715.
>
Pehr ÅHSMAN
Inskriven för roten 1740 men följt Herr Lieutanten Jonas Lund d.ä. till Finland såsom hans dräng. Transport som Corporal till nr 726. Dödsåret osäkert.
>
Per ÅÅS
Inflyttad från Länna 1791.
>
Petter ÅS
1817 kommenderad till Södertälje. GM -23: ställes på förbättring. GM -26: kasseras för incorrigabel liderlighet.
>