< Tillbaka <
Info om rote

Kinger

Torp

Torpnummer

SR-00-0608

Rote

Kinger

Rotegård 1

Kinger

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kinger

Mantal 2

1

Rivet

X

Flyttat

X

Socken

Vansö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 605, år 1688 — 606 och from 1710 — 608.

Rotens sammansättning år 1686:
Kinger — Anders 1 Mantal. Huvudrote
Kinger — Per Erichson 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Kinger — Erick 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet
Kinger — Erick 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Lands-Staten

Roten vacant 1763-01-20 — 1770-02-17

Roten anslagen till Underofficers lön 1820-12-28 — 1833-12-31
Roten anslagen till Furir i nummer 1834-01-01 — 1901

1859 inhystes f.d. soldat 610 Wahl med hustru och 4 barn.
Husf.h.l. 1896 – 1900 “Inhyses soldatenka Johanna Lundqvist efter soldat Lann.”

Husen bortflyttade 1906. Låg i västkanten av Viksberg.

Soldater vid detta torp